За София, Перник, Пазарджик, Пловдив, Първомай, Казанлък, Стара Загора,  Хасково, Димитровград, Сливен, Ямбол, Бургас, Несебър, Севлиево, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Плевен, Шумен,Търговище, Разград, Русе, Добрич и   Варна, доставката е безплатна за поръчки на стойност над 40 лв. без ДДС, като цената на услугата под тази стойност е 3 лв. без ДДС.
   За останалите населени места в страната цената на доставката е за сметка на получателя и се заплаща при получаването на стоката по тарифите на съответната фирма за куриерски услуги
При изпълнени горепосочени условия и цени, доставката на артикули от раздел: „Обзавеждане за офис“ е до входа на сградата при възможен достъп до него с товарен автомобил. Доставка до конкретен етаж/офис се заплаща допълнително както следва:
- При липса на товарен асансьор се начисляват 2 % от стойността на поръчката на етаж, но не по-малко от 10 лв. без ДДС(12 лв. с ДДС) 
- При наличие на товарен асансьор се начисляват 2% от стойността на поръчката, но не по-малко от 10 лв. без ДДС (12 лв. с ДДС).

Доставката до етаж/офис е безплатна при поръчки над 700.00 лв. без ДДС