Всички наши продукти са гарантирани срещу дефекти причинени от лоши материали или изработка. Ще заменим или върнем парите за продукт, който има дефект или не работи по предназначение. За целта трябва да предоставите фактура, номер на поръчка и касова бележка при заплатена стока в брой.
    Всеки потребител има право да върне закупената от нас стока при сключен договор за покупко-продажба в 14-дневен срок от датата на доставка на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка, както и без да се посочва причина. Потребителят е длъжен да съхранява получената стока, нейното качество и опаковка по време на 14-дневния срок без да нарушава нейния външен и функциoнален вид. 
    Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:
• за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова  индивидуална заявка и дизайн;
• за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати поради бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
• за доставка на програмни продукти, компютърни и принтерни консумативи, създадени и поръчани конкретно за потребителя;
• за стоки, повредени и/или променен вид след момента на получаването им;
• за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цeлостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката.
    Връщането на продукта става чрез куриерска фирма или чрез наш куриер, за сметка на клиента или лично .  Замяна на един артикул с друг, също е за сметка на купувача. Ей Би Логистика гарантира връщането на заплатената от потребителя стойност на върнатия продукт, без стойността на куриерската услуга за връщането му. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма или куриера срещу подпис .